Kasutustingimused

Veebiportaali http://jalgpall24.ee (edaspidi Jalgpall24.ee) lehekülgedel viibimisega annate nõusoleku täita allpool välja toodud kasutamistingimusi. Jalgpall24.ee-l on õigus tingimusi igal ajal muuta.

Jalgpall24.ee portaalis ilmuvate materjalide reprodutseerimine, töötlemine, avaldamine, eksponeerimine, levitamine ja muul viisil kasutamine on lubatud vaid isiklikul mitteärilisel otstarbel. Materjalide refereerimine on lubatud vaid kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Muul moel materjalide kasutamiseks võtke ühendust info@jalgpall24.ee.

Materjalide refereerimine

Kõigi Jalgpall24.ee-s ilmuvate materjalide omanikuks, välja fotod, on Meieveeb OÜ. Fotode autoriõigused kuuluvad seal all märgitud autoritele, kellega tuleb kasutamistingimused eraldi kooskõlastada.

Materjale tohib ilma Jalgpall24.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ning viie (5) lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet Jalgpall24.ee vastavale veebileheküljele ning linki originaalmaterjalile.

Esimene viide peab olema tehtud kujul “Jalgpall24.ee” ning internetis refereerides tuleb originaalmaterjali link lisada muust tekstist eralduva värviga hiljemalt teise lõigu lõppu. Refereeritud loo lõpus peab olema ka teine viide originaalartiklile “Loe edasi Jalgpall24.ee portaalist.” koos viidatava artikli veebiaadressiga.

Kommentaarid

Jalgpall24.ee ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride sisu eest. Keelatud on avaldada solvava, ähvardava, halvustava, alandava, seksistliku, rassistliku, vulgaarse, pornograafilise või vägivallale õhutava sisuga kommentaare.

Isikuandmed

Jalgpall24.ee ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Jalgpall24.ee-l on õigus kasutada külastajate esitatud isikuandmeid erijuhtudel, näiteks auhinnamängu võitjatega kontakteerumiseks ning uudiskirja saatmiseks.

Uudiskiri

Jalgpall24.ee uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik ning tasuta. Uudiskirjast võib igal hetkel loobuda.
Jalgpall24.ee võib uudiskirja vahendusel lugejatele esitada kolmandate osapoolte reklaami.

NB!

Kõik Jalgpall24.ee portaalis olev sisu on informatiivse eesmärgiga. Kuigi Jalgpall24.ee portaal annab endast kõik oleneva, et avaldatud info oleks tõene ja ajakohane, siis ei võta Jalgpall24.ee endale vastutust uudistes avaldatud info tõesuse, sobivuse või täpsuse kohta. Jalgpall24.ee veebikeskkond ei vastuta portaalis avaldatud info põhjal kolmandate isikute poolt tehtud otsuste eest.